SmartBoard – one overview of all data in your personal dashbard

ESG refererer til tre fokusområder, som mange virksomheder og organisationer fokuserer på

Miljømæssige faktorer, såsom virksomhedens påvirkning på klimaet, brugen af ressourcer, og håndteringen af affald, er en del af ESG’s miljøfokus. Sociale faktorer omfatter virksomhedens relationer til medarbejdere, samfundet og kunder, herunder spørgsmål som løn og arbejdsforhold, diversitet og inklusion, samt virksomhedens engagement i samfundsrelaterede projekter.

Governance-faktorer omfatter de interne strukturer og processer, som styrer virksomheden, såsom ledelsesstruktur, risikostyring, og compliance med love og regulativer., ESG-data indsamles typisk fra virksomhederne selv, fra offentlige kilder, eller fra tredjepartsudbydere.

Dataene kan bruges til at måle og vurdere virksomhedernes ESG-performance, samt til at sammenligne dem med branchekolleger eller andre benchmark-grupper., ESG-management omfatter de strategier og processer, som virksomheden har på plads for at håndtere og forbedre sin ESG-performance. Dette kan omfatte målsætning og rapportering, samt implementeringen af specifikke initiativer og projekter. Som inspiration er der i løsningen fra CC-Interactive – et dansk software selskab, præsenteret en video der beskriver hvordan ESG rapportering kan implementeres  https://esg-smartboard.com/#product

ESG-rapportering refererer til de rapporter, som virksomhederne udarbejder og offentliggør, for at dokumentere og kommunikere deres ESG-performance til interessenter såsom investorer, kunder, medarbejdere, og den offentlige opinion., En ESG-strategi er en formel plan for, hvordan virksomheden vil håndtere og forbedre sin ESG-performance. Dette kan omfatte målsætning, initiativer, og KPIer (key performance indikatorer), som kan hjælpe virksomheden med at måle og vurdere fremskridtet mod sine mål. En performance-dashboard er et visuelt værktøj, som kan hjælpe med at overvåge og måle virksomhedens ESG-performance.

Dette kan være en nyttig ressource for ledere og beslutningstagere, da det giver dem mulighed for at se deres performance på et øjeblikkeligt og overskueligt vis

ESG SmartBoard er et elektronisk dashboard, der giver dig mulighed for at følge din ESG-rapport 24/7. Dette gør det nemmere for dig at holde styr på dine bæredygtige indsatser og sørge for, at du lever op til de mål, du har sat for dig selv eller din organisation., ESG SmartBoards viser en række forskellige indikatorer og data, der gør det nemt for dig at se, hvordan du klarer dig på områder som miljø, social ansvarlighed og corporate governance.

Du kan for eksempel se, hvor meget CO2 du udleder, hvordan du håndterer dine affaldsstoffer, eller hvordan du håndterer dine ansatte.  ESG SmartBoard et nyttigt værktøj for dem, der ønsker at holde styr på deres bæredygtige indsatser og forbedre deres ESG-performance. Se mere https://esg-smartboard.com

Share This Post

More To Explore

Event

Finans Impact Award 2023

CC-Interactive participated in the  event Finans Impact Award 2023. May 3rd in Copenhagen. https://finansimpact.dk/

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Request a demonstration